പദ്മപുരസ്കാരത്തില്‍ തിളയ്ക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം

പദ്മപുരസ്കാരത്തിന് എന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഗുണവും മണവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് 2019ലും കാണുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന് ലഭിച്ച പദ്മഭൂഷന്‍ മുതല്‍ ഒരു പത്മഭൂഷന്‍റെ പേരില്‍ നമ്പി നാരായണനും സെന്‍കുമാറും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം വരെ, ഇതിന് പിന്നിലെ ഇലക്ഷന്‍ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് - ജിമ്മി ജെയിംസ് വിശദീകരിക്കുന്നു

Video Top Stories