രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പ്രിയങ്കയില്‍ നിന്ന് അത്ഭുതമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി


'ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല'


 

Video Top Stories