ശബരിമല രക്ഷായാത്രയില്‍ നിന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ വിജയിക്കുന്നത് ആരുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍

ഒരു കൊടിക്കും കീഴില്‍ അല്ലെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം പറയൂമ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ ശബരിമല രക്ഷായാത്രയുടെ ഗതി എങ്ങോട്ടാണ്
 

Video Top Stories