ശബരിമലയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറഞ്ഞു;കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മകര വിളക്ക് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 9 കോടിയുടെ കുറവ്

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം മകരവിളക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം ആറ്് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ 29 കോടിയായിരുന്നു
 

Video Top Stories