സാമ്പത്തികശേഷി ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടി ശിവസേന

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്; രണ്ടാം സ്ഥാനം കർണ്ണാടകയിലെ ജനതാദൾ സെക്കുലറിനാണ് 

Video Top Stories