ചാരക്കേസ് ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയ ബംഗളുരുവിലെ കരാറുകാരന്‍ ;അപമാനത്തിന്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും ഇരുപത്തിനാലുവര്‍ഷങ്ങള്‍ പറയുന്നു

ചാരക്കേസ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ 
സൂധീര്‍ കുമാര്‍; അപമാനത്തിന്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും ഇരുപത്തി നാലു വര്‍ഷത്തിന്‍ കഥ പറയുന്നു
 

Video Top Stories