നിങ്ങളാരെയും പ്രേമിക്കുന്നില്ലേ, എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു വാലന്റൈൻ സമ്മാനം!

പ്രണയമില്ലാത്തവർക്കായി വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു കഫേ.

Video Top Stories