ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറാനൊരുങ്ങി കന്യാസ്ത്രീകളും പുരോഹിതന്മാരും!

കേരളത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതും പുസ്തകമെഴുതുന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങ് വത്തിക്കാനിൽ അവർ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് അണിയുകയാണ്. 
 

Video Top Stories