ബിജെപി എന്തുകൊണ്ട് വനിതാ മതിലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നു ? ബിജെപി നേതാവ് മറുപടി പറയുന്നു

വനിതാ മതില്‍ എന്ന ആശയത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപി യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് ന്യൂസ് അവറില്‍ കെ രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു

Video Top Stories