ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം അരങ്ങിലെത്തുമോ?

പ്രഖ്യാപനവേള മുതൽ  വിവാദങ്ങൾ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന രണ്ടാമൂഴത്തിന്റെ ഭാവി ഇനിയെന്താവും? ചിത്രം ആരാധകർക്ക് മുന്നിലെത്തുമോ?

Video Top Stories