ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീകളായ ഭക്തര്‍ക്ക് വാവര് പള്ളിയില്‍ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ പാലിച്ച് പ്രവേശിക്കാം;പിഎച്ച് ഷാജഹാന്‍

വാവര് പള്ളിയിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് അവറില്‍ പിഎച്ച് ഷാജഹാന്‍

Video Top Stories