യര്‍ടെല്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍, ജിയോ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാന്‍ ടാറ്റ സ്‌കൈയും. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ  ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍ നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, കമ്പനി ഈ സേവനത്തെ വളരെക്കാലമായി ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും 20 നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ടാറ്റ സ്‌കൈ ഡിടിഎച്ച് സേവനം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ വിജയമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് വിഭാഗം 2015 ല്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് കാര്യമായ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് വിപണിയില്‍ ചുവടുറപ്പിക്കാന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ, എയര്‍ടെല്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍, ജിയോ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുകളുമായി സൗജന്യവും ചില പരിധിയില്ലാത്തതുമായ ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

നിലവില്‍ രണ്ട് തരം പ്ലാനുകളുണ്ട്. പരിധിയില്ലാത്തതും നിശ്ചിത ജിബിയോടും കൂടിയുള്ളത്. ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇതിന് കീഴില്‍ 900, 1000 രൂപ, 1100 രൂപ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലാനുകളുണ്ട്. ഇവ പരിധിയില്ലാത്ത പ്ലാനുകളായതിനാല്‍ ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്തതാണെങ്കിലും വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് പ്ലാനുകളുണ്ട് 2700 രൂപ, 3000 രൂപ, 3300 രൂപ. വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്തതാണ്, ഇതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സൗജന്യ റൂട്ടറും സൗജന്യ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനും ലഭിക്കും.

ആറുമാസത്തേക്ക് 4860 രൂപ, 5400 രൂപ, 5940 രൂപ എന്നിവയാണ് പദ്ധതികള്‍. ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്തതാണ്, വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ 10 ശതമാനം കിഴിവുള്ള പ്രത്യേക ഓഫറും ഉണ്ട്. സൗജന്യ റൂട്ടറും സൗജന്യ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12 മാസത്തേക്ക് 9180 രൂപ, 10200 രൂപ, 11220 രൂപ എന്നിവയാണ് പദ്ധതികള്‍. ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്തതാണ്, വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, എല്ലാ പ്ലാനുകളിലും 15 ശതമാനം പ്രത്യേക ഓഫര്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട്. സൗജന്യ റൂട്ടറും സൗജന്യ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിശ്ചിത ജിബി പ്ലാനുകളുടെ പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു മാസത്തേക്ക് 650 രൂപ, 750 രൂപ, 800 രൂപ, 900 രൂപ, 950 രൂപ, 1000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്ലാനുകളുടെ വില. 60 ജിബി, 150 ജിബി, 400 ജിബി, 250 ജിബി, 500 ജിബി, 500 ജിബി ഡാറ്റയാണ് അവര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ഡാറ്റാ റോള്‍ഓവര്‍ സൗകര്യത്തോടെ വരുന്നു.

മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് യഥാക്രമം 60 ജിബി, 150 ജിബി, 400 ജിബി, 250 ജിബി, 500 ജിബി, 500 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി 1950 രൂപ, 2250 രൂപ, 2400 രൂപ, 2700 രൂപ, 2850 രൂപ, 3000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പദ്ധതികള്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ആറുമാസത്തേക്ക് വ്യത്യസ്ത വേഗതയില്‍ മുകളിലുള്ള അതേ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് 3510 രൂപ, 4050 രൂപ, 4320 രൂപ, 4860 രൂപ, 5130 രൂപ, 5400 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്ലാനുകളുടെ വില. 12 മാസത്തേക്ക് 6630 രൂപ, 7650 രൂപ, 8160 രൂപ, 9180 രൂപ, 9690 രൂപ, 10200 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്ലാനുകളുടെ വില.