ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിടത്ത് തൈല ലേപനമോ; സിപിഎമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

<p>സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്ന് കോടിയേരി താൽക്കാലികമായി മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്?&nbsp;</p>
Nov 14, 2020, 10:12 PM IST

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്ന് കോടിയേരി താൽക്കാലികമായി മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? 

Video Top Stories