50000 തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യ

ആമസോണ്‍ ഫുള്‍ഫില്‍മെന്റ് സെന്ററുകള്‍, ഡെലിവറി നെറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍, തരം തിരിക്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍,  ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സീസണല്‍ അസ്സോസിയേറ്റുകളായി 50,000ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്

sky light
moto one power
samsung new phone
facebook block
facebook hacked
facebook
baby muse
rat new born
internet
Gplus
galaxy a9
Real me c1
my g winners
whole world is about to steal the information of BrahMos
ANPR Camera
nokia 6.1
thithli strom in south india from today
Smart Phone Charging
google
asus
vivo v9 pro