'എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവിഎമ്മിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്,ഇത്തവണ വേറെയായെന്ന് മാത്രം'

<p>തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുന്നവർ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സാധാരണയാണെന്ന് അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കുറച്ചുകൂടി നന്നായി തങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ചിരാഗ് പസ്വാനാണ് അതിന് തടസമായതെന്നും കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.&nbsp;</p>
Nov 11, 2020, 8:34 AM IST

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുന്നവർ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സാധാരണയാണെന്ന് അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. കുറച്ചുകൂടി നന്നായി തങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ചിരാഗ് പസ്വാനാണ് അതിന് തടസമായതെന്നും കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു. 

Video Top Stories