ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ

Nov 11, 2020, 7:59 AM IST

കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യമാണ് ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്രയും മോശം പ്രകടനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ. ഇതൊരു ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നും ഇനിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Video Top Stories