വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

<p>ബാരാമുള്ളയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. മൂന്ന് ഗ്രാമീണരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.&nbsp;</p>
Nov 13, 2020, 5:57 PM IST

ബാരാമുള്ളയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. മൂന്ന് ഗ്രാമീണരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 

Video Top Stories