ഇന്ത്യയുടെ വാക്സീൻ നയം പാളിയോ? മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കര്‍ മേനോൻ പ്രതികരിക്കുന്നു

ആഗോള രംഗത്ത് കൊവിഡ് രണ്ടാംതരംഗം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു? മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കര്‍ മേനോൻ പ്രതികരിക്കുന്നു. കാണാം ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം

Video Top Stories