സമരജീവികള്‍ എന്ന പേരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പരിഹസിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ?

ദില്ലിയില്‍ കാണുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ പിടിക്കാനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ രണ്ടു തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗാളിലെത്തി.സമരജീവിയാകുന്നതിന് ജനാധിപത്യത്തില്‍ എന്തു തടസ്സം? കാണാം ഇന്ത്യന്‍ മഹായുദ്ധം

Video Top Stories