'ചിലപ്പോള്‍ രണ്ടും മൂന്നും ടിക്കറ്റുകള്‍ എടുക്കും,ഇത്തവണ ഭാഗ്യം കനിഞ്ഞു': മെഹ്‌സൂസ് വിജയി പറയുന്നു

രണ്ട് ടിക്കറ്റുകളെടുത്ത് അതിലൊന്നിലൂടെ ഭാഗ്യം കനിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശി രഞ്ജിത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചാല്‍ ഒരു ദിവസം ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുമെന്ന് രഞ്ജിത് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനായ്   https://bit.ly/3v2CcOI സന്ദർശിക്കൂ 

Video Top Stories