കനത്ത സുരക്ഷയോടെ നാളെ ബൈഡൻ അധികാരത്തിലേക്ക്

വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ നാളെ അധികാരമേൽക്കും. ആക്രമണസാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്ന് കനത്ത ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ 
 

Video Top Stories