ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്: എംസി കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

Nov 7, 2020, 11:26 AM IST

ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംസി കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയെ കാസർകോട് എസ്പി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 109 വഞ്ചന കേസുകളാണ് കമറുദ്ദീനെതിരായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Video Top Stories