സ്പീഡ് റെയിലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ ദേശീയനയവും കേരളത്തിലെ നയവും രണ്ടും രണ്ടോ?

Dec 20, 2021, 5:07 PM IST

സ്പീഡ് റെയിലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ ദേശീയനയവും കേരളത്തിലെ നയവും രണ്ടും രണ്ടോ? അഹമ്മദാബാദില്‍ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനെതിരെ സരം നടത്തിയ സിപിഎം കേരളത്തില്‍ കെ റെയിലിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിന്റെ രഹസ്യം...

Video Top Stories