ഒ. രാജഗോപാല്‍ സുരേന്ദ്രനെ വെട്ടിലാക്കിയിട്ടും ബിജെപി അനങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഒ. രാജഗോപാല്‍ സുരേന്ദ്രനെ വെട്ടിലാക്കിയിട്ടും ബിജെപി അനങ്ങാത്തത്  എന്തുകൊണ്ട്? കൈയ്യിലുള്ള ഒരേ ഒരു  സീറ്റും നഷ്ടപ്പെടുമോ ബിജെപിക്ക് ? കാണാം മലബാർ മാന്വൽ. 

Video Top Stories