തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിന് അഴിമതി ആയുധമാകുമ്പോള്‍, നേർക്കുനേർ

<p>corruption allegations on election days</p>
Nov 22, 2020, 10:17 PM IST

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാലാനുസൃതമായി മാറുന്ന സാമ്പത്തിക സമവായങ്ങൾ,  ആഗോള മതരാഷ്ട്രീയത്തിൻറെ കേരള മോഡലായി സിപിഎം. മാറിയതാണോ, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനും കിഫ്‌ബി ഇടപാടിലും കൊണ്ടെത്തിച്ചത്?നേർക്കുനേർ. 

Video Top Stories