കുഴിയില്‍ വീണ് നടുവൊടിഞ്ഞ് ജനം,പണിയറിയില്ലെങ്കില്‍ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് കോടതി; കാണാം നേര്‍ക്കുനേര്‍

Dec 5, 2021, 10:23 PM IST

കുഴിയില്‍ വീണ് നടുവൊടിഞ്ഞ് ജനം,പണിയറിയില്ലെങ്കില്‍ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് കോടതി; കാണാം നേര്‍ക്കുനേര്‍

Video Top Stories