കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം പുതിയ ഘട്ടത്തില്‍;ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ ഉടന്‍ വിപണിയില്‍

<p>covid vaccine research update</p>
Nov 25, 2020, 6:08 PM IST

എന്താണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന കൊവിഡ് വാക്‌സിനുകളുടെ ഗതി. കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

Video Top Stories