ആയൂര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുമതി; അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വാദങ്ങള്‍

ആയൂര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുമതി നല്‍കി കേന്ദ്ര ഉത്തരവിറങ്ങി. ഇതിനെ പ്രതികൂലിച്ച് ഐഎംഎ അടക്കമുള്ള ആധുനിക 
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും രംഗത്തുണ്ട്. കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍...

Video Top Stories