കടൽ കടന്ന് കൊവിഡ് ലക്ഷദ്വീപിലും; പൊലിഞ്ഞത് 318 ദിവസത്തെ ജാഗ്രത

എച്ച്ഐവിക്കെതിരെ കുത്തിവയ്പ്പ് വരുന്നു. കാബിനുവാ ചികിത്സക്ക് എഫ്ഡിഎ അനുമതി. കാണാം മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ.     
 

Video Top Stories