ഈ-ഹെല്‍ത്ത് ആപ്പിലൂടെ ഹൃദ്രോഹത്തിനും ഇനി ചികിത്സ നേടാം

കൊവിഡിന് പിന്നാലെ ടെലിമെഡിസിന്‍ രീതി കേരളത്തില്‍ സ്വീകാര്യത നേടുകയാണ്.  മലയാളിയുടെ മാറുന്ന ചികിത്സാ ശീലത്തെ കുറിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍...

Video Top Stories