ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ രണ്ട് വാക്‌സീനുകള്‍ കൂടിയെത്തുന്നു; കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം നല്‍കുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?  ലോകത്തിലെ പ്രധാന വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് എത്രയാണ് വില? ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ രണ്ടു വാക്‌സീനുകള്‍ കൂടിയെത്തുന്നു. കാണാം ദി മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍. 

Video Top Stories