കണ്ണൂരില്‍ കിഫ്ബിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയത് 600 കോടിയുടെ വികസനം; കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ എംഎല്‍എ പറയുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി മാത്രം 18 കോടി രൂപയാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ ചിലവഴിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ .ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ സമഗ്ര വികസനം മണ്ഡലത്തില്‍ ഉണ്ടായതായും എംഎല്‍എ പറയുന്നു. കാണാം എംഎല്‍എയോട് ചോദിക്കാം
 

Video Top Stories