657.73 കോടിയുടെ സമഗ്ര പദ്ധതി; അടിമുടി മാറി തരൂര്‍, എംഎല്‍എ പറയുന്നു

കൃഷിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജനതയുള്ള മണ്ഡലമാണ് തരൂര്‍. മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി 657.73 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കാനായെന്ന് എംഎല്‍എ ആയ മന്ത്രി എകെ ബാലന്‍ പറയുന്നു. കാണാം എംഎല്‍എയോട് ചോദിക്കാം...


 

Video Top Stories