എണ്ണമെടുക്കാന്‍ ക്യാമറ വച്ചു; പതിഞ്ഞത് കാടിന്‍റെ വന്യത !!

First Published 29, Jul 2020, 11:37 AM

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിലെ കാടുകളിലും വന്യ ജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും അപൂർവയിനം ജീവിവർ​ഗ്​ഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയുമിണ്ട് ധാരാളം. ആ​ഗോളതലത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പിന്റെ ഭാ​ഗമായും ജീവികളുടെ ആവസവ്യവസ്ഥ നിരീക്ഷിച്ചുള്ള പഠനത്തിനു വേണ്ടിയും വന വന്യ ജീവി പരിപാലകർ കാടുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ജീവികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടു പോകുന്നവയുമുണ്ട്. കാണാം ചിലരെ.. 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രോസ് റിവർ  ഗോറില്ലകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും. നൈജീരിയയിലെ എംബെ പർവതനിരകളിൽ നിന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്</span></p>

ക്രോസ് റിവർ  ഗോറില്ലകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും. നൈജീരിയയിലെ എംബെ പർവതനിരകളിൽ നിന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്

<p><span style="font-size:14px;">പി-64 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആൺ സിംഹം. മലയിടുക്കുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ മോണിക്ക പർവതനിരകൾക്ക് സമീപം ഒരു തുരങ്കത്തിൽ കാണപ്പെട്ട സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത്  കാലിഫോർണിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ്</span></p>

പി-64 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആൺ സിംഹം. മലയിടുക്കുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ മോണിക്ക പർവതനിരകൾക്ക് സമീപം ഒരു തുരങ്കത്തിൽ കാണപ്പെട്ട സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത്  കാലിഫോർണിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ്

<p><span style="font-size:14px;">വാഷിംഗ്ടണിലെ സ്നോക്വാൽമി ഗോൾഡ് ക്രീക്ക് വന്യജീവി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു മാൻ.</span></p>

വാഷിംഗ്ടണിലെ സ്നോക്വാൽമി ഗോൾഡ് ക്രീക്ക് വന്യജീവി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു മാൻ.

<p><span style="font-size:14px;">കാലിഫോർണിയയിലെ സിസ്‌കിയോ കൗണ്ടിയിലെ ഷാസ്തയിൽ കണ്ട ചെന്നായ് കൂട്ടം. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്നും കാട്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. </span><br />
 </p>

കാലിഫോർണിയയിലെ സിസ്‌കിയോ കൗണ്ടിയിലെ ഷാസ്തയിൽ കണ്ട ചെന്നായ് കൂട്ടം. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്നും കാട്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. 
 

<p><span style="font-size:14px;">അമേരിക്കയിലെ ഒറിഗൺ ഫിഷ് & വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സൊസൈറ്റി പകർത്തിയ ഒരു കറുത്ത ചെന്നായയുടെ ചിത്രം.</span><br />
 </p>

അമേരിക്കയിലെ ഒറിഗൺ ഫിഷ് & വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സൊസൈറ്റി പകർത്തിയ ഒരു കറുത്ത ചെന്നായയുടെ ചിത്രം.
 

<p><span style="font-size:14px;">ബെലാറസിലെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായ ഒറേവിച്ചിയിൽ ചെർനോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ചെന്നായ.</span><br />
 </p>

ബെലാറസിലെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായ ഒറേവിച്ചിയിൽ ചെർനോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ചെന്നായ.
 

<p><span style="font-size:14px;">തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പി-35 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം.</span><br />
 </p>

തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പി-35 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം.
 

<p><span style="font-size:14px;">തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യ ക്യാമറിയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു കറുത്ത കരടി. പി-35 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സിംഹം വേട്ടയാടിയ ഏതോ മൃ​ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ കാണാം</span><br />
 </p>

തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യ ക്യാമറിയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു കറുത്ത കരടി. പി-35 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സിംഹം വേട്ടയാടിയ ഏതോ മൃ​ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ കാണാം
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രോസ് റിവർ  ഗോറില്ലകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും. നൈജീരിയയിലെ എംബെ പർവതനിരകളിൽ നിന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്</span></p>

ക്രോസ് റിവർ  ഗോറില്ലകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും. നൈജീരിയയിലെ എംബെ പർവതനിരകളിൽ നിന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്

<p><span style="font-size:14px;">തായ്‌ലൻഡിലെ പടിഞ്ഞാറൻ വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കടുവ. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരിനം കടുവയാണിത്.</span></p>

തായ്‌ലൻഡിലെ പടിഞ്ഞാറൻ വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കടുവ. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരിനം കടുവയാണിത്.

<p><span style="font-size:14px;">തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യ ക്യാമറിയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു കറുത്ത കരടിയും കുഞ്ഞും. പി-35 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സിംഹം വേട്ടയാടിയ ഏതോ മൃ​ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ കാണാം.</span><br />
 </p>

തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യ ക്യാമറിയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു കറുത്ത കരടിയും കുഞ്ഞും. പി-35 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സിംഹം വേട്ടയാടിയ ഏതോ മൃ​ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ കാണാം.
 

<p><span style="font-size:14px;">ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വെർറീബി ഓപ്പൺ റേഞ്ച് മൃഗശാലയിൽ സഹോദരങ്ങളായ പന്ത്രണ്ട് വയസുള്ള ആൺ സിംഹങ്ങൾ ടോണിയും, ടോംബോയും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.</span><br />
 </p>

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വെർറീബി ഓപ്പൺ റേഞ്ച് മൃഗശാലയിൽ സഹോദരങ്ങളായ പന്ത്രണ്ട് വയസുള്ള ആൺ സിംഹങ്ങൾ ടോണിയും, ടോംബോയും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.
 

<p><span style="font-size:14px;">വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരിനം ചെന്നായ. ഒറിഗോൺ ഫിഷ് & വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സ്ഥാപിച്ച റിമോട്ട് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രം.</span></p>

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരിനം ചെന്നായ. ഒറിഗോൺ ഫിഷ് & വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സ്ഥാപിച്ച റിമോട്ട് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രം.

<p><span style="font-size:14px;">കാലിഫോർണിയയിലെ യോസെമൈറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ കണ്ട സിയോറ നെവാഡ എന്ന ചുവന്ന കുറുക്കൻ. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അപൂർവ സസ്തനികളിലൊന്നാണിത്. പാർക്കിൽ ആദ്യമായി ഈ കുറുക്കനെ കാണുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 50 കുറുക്കന്മാർ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ ഉള്ളതെന്നാണ് കണക്ക്. റിമോട്ട് മോഷൻ സെൻസിറ്റീവ് ക്യാമറ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. </span></p>

കാലിഫോർണിയയിലെ യോസെമൈറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ കണ്ട സിയോറ നെവാഡ എന്ന ചുവന്ന കുറുക്കൻ. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അപൂർവ സസ്തനികളിലൊന്നാണിത്. പാർക്കിൽ ആദ്യമായി ഈ കുറുക്കനെ കാണുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 50 കുറുക്കന്മാർ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ ഉള്ളതെന്നാണ് കണക്ക്. റിമോട്ട് മോഷൻ സെൻസിറ്റീവ് ക്യാമറ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

<p><span style="font-size:14px;"> ബ്രസീലിലെ യുറിനിയിലെ മാമിറാവ ടൈ​ഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു ജാഗ്വറിന്റെ ചിത്രം.</span><br />
 </p>

 ബ്രസീലിലെ യുറിനിയിലെ മാമിറാവ ടൈ​ഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു ജാഗ്വറിന്റെ ചിത്രം.
 

<p><span style="font-size:14px;">ബെലാറസിലെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായ ഒറേവിച്ചിയിൽ ചെർനോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കൾ</span></p>

ബെലാറസിലെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായ ഒറേവിച്ചിയിൽ ചെർനോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കൾ

<p><span style="font-size:14px;">റോഗിലെ റിവർ-സിസ്‌കിയോ ദേശീയ വനത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒആർ 7 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെന്നായ കുട്ടികൾ.</span><br />
 </p>

റോഗിലെ റിവർ-സിസ്‌കിയോ ദേശീയ വനത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒആർ 7 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെന്നായ കുട്ടികൾ.
 

<p><span style="font-size:14px;">തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പി-35 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം.</span></p>

തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ സൂസാന പർവതനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പി-35 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം.

<p><span style="font-size:14px;">പി-22 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം. ഗ്രിഫിത്ത് പാർക്കിൽ ഒരു മാനിനെ വേടാടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്.</span><br />
 </p>

പി-22 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവത സിംഹം. ഗ്രിഫിത്ത് പാർക്കിൽ ഒരു മാനിനെ വേടാടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്.
 

loader