സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ; ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ?

First Published Feb 23, 2021, 11:40 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ ഒന്‍പതാം ഭാഗം.