സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ; നെപ്റ്റ്യൂൺ പ്രഖ്യാപനം എന്നാലെന്ത് ?

First Published May 14, 2021, 5:44 PM IST


ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ ഇരുപത്തിയേഴാം ഭാഗം.