സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: സര്‍ക്കാറിന്‍റെ സ്വർണ്ണ ധനസമ്പാദന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഏതാണ് ?

First Published Jun 10, 2021, 9:07 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ഭാഗം.