ആധാറിന്റെ ലോ​ഗോയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐപിഎസ് ഓഫീസറെക്കുറിച്ചും അറിയാം...

First Published 24, Sep 2020, 1:26 PM

ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് അലഹബാദിലെ കുംഭമേളയിലാണ്. അതുപോലെ ആധാറിന്റെ ലോ​ഗോ രൂപകൽപന ചെയ്തത് അതുൽ സുധാകർ റാവു പാണ്ഡേ എന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. മനപാഠമാക്കിക്കോളൂ...

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം: കൊൽക്കത്ത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജെ. ബി പാന്ത്</p>

ഉത്തരം: ജെ. ബി പാന്ത്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സുരേന്ദ്ര നാഥ് ബാനർജി</p>

ഉത്തരം: സുരേന്ദ്ര നാഥ് ബാനർജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;തളിക്കോട്ട</p>

ഉത്തരം: തളിക്കോട്ട

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അലഹബാദ് കുംഭമേള</p>

ഉത്തരം: അലഹബാദ് കുംഭമേള

<p>ഉത്തരം: 64</p>

ഉത്തരം: 64

<p>ഉത്തരം:&nbsp;നാസിക്, മഹാരാഷ്ട്ര</p>

ഉത്തരം: നാസിക്, മഹാരാഷ്ട്ര

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊങ്കിണി</p>

ഉത്തരം: കൊങ്കിണി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1986</p>

ഉത്തരം: 1986

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്</p>

ഉത്തരം: വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചൈത്രം</p>

ഉത്തരം: ചൈത്രം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗുരു നാനാക്ക്</p>

ഉത്തരം: ഗുരു നാനാക്ക്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്</p>

ഉത്തരം: വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആദി ശങ്കരാചാര്യ</p>

ഉത്തരം: ആദി ശങ്കരാചാര്യ

<p>ഉത്തരം: ഓഗസ്റ്റ് 8</p>

ഉത്തരം: ഓഗസ്റ്റ് 8

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1961</p>

ഉത്തരം: 1961

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ</p>

ഉത്തരം: സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കിരൺ ബേദി</p>

ഉത്തരം: കിരൺ ബേദി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫ്രാൻസ്</p>

ഉത്തരം: ഫ്രാൻസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2016 സെപ്റ്റംബർ 4</p>

ഉത്തരം: 2016 സെപ്റ്റംബർ 4

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബാലഗംഗാധരൻ</p>

ഉത്തരം: ബാലഗംഗാധരൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അതുൽ സുധാകർ റാവു&nbsp;പാണ്ഡേ</p>

ഉത്തരം: അതുൽ സുധാകർ റാവു പാണ്ഡേ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആന്ധ്രാപ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി</p>

ഉത്തരം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജോൺ കമ്പനി</p>

ഉത്തരം: ജോൺ കമ്പനി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയുടെ സ്വകാര്യവത്കരണം</p>

ഉത്തരം: ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയുടെ സ്വകാര്യവത്കരണം

loader