വാൾനട്ട് കഴിച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാം; മറ്റ് ​ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ...?

First Published 24, Sep 2020, 10:13 PM

വാൾനട്ട് ​കഴിച്ചാലുള്ള ​ഗുണങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. ധാരാളം പോഷക​ഗുണങ്ങൾ വാൾനട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വാൾനട്ട് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

 

<p>ദിവസവും ഒരു പിടി വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉദരാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഹൃദ്രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.</p>

ദിവസവും ഒരു പിടി വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉദരാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഹൃദ്രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

<p>രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്തനാർബുദ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും എല്ലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വാൾനട്ട് ഏറെ നല്ലതാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.</p>

രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്തനാർബുദ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും എല്ലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വാൾനട്ട് ഏറെ നല്ലതാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

<p>വാൾനട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ഘടന വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. മുടി ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ബയോട്ടിന്‍ (വിറ്റാമിന്‍ ബി 7) വാൾനട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു.</p>

വാൾനട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ഘടന വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. മുടി ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ബയോട്ടിന്‍ (വിറ്റാമിന്‍ ബി 7) വാൾനട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

<p>വാൾനട്ട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നട്സുകൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പതിവായി ഇവ കഴിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് -2 പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത പകുതിയായി കുറയ്ക്കും. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നു.</p>

വാൾനട്ട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നട്സുകൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പതിവായി ഇവ കഴിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് -2 പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത പകുതിയായി കുറയ്ക്കും. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നു.

<p>ദിവസവും 70 ഗ്രാം വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ശുക്ലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.&nbsp; ശുക്ലത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ചലന ശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.</p>

<p>&nbsp;</p>

ദിവസവും 70 ഗ്രാം വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ശുക്ലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.  ശുക്ലത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ചലന ശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

 

loader