ഇവ കഴിക്കൂ...ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം

First Published Feb 17, 2021, 8:24 AM IST

തിരക്കു പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് ഓര്‍മക്കുറവ്. വൈറ്റമിന്‍ ബിയുടെ കുറവുമൂലമാണ് ഓര്‍മക്കുറവ്, മാനസിക പിരിമുറുക്കം, വിഷാദം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പോഷക​ഗുണമുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് ഓര്‍മശക്തി കൂട്ടാവുന്നതാണ്...ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളെന്ന് അറിയാം....