രാജ്യം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നിയന്ത്രിതമായി തുറന്ന് കൊടുത്ത് ക്യൂബ

First Published Feb 9, 2021, 12:21 PM IST

' ചെ, ഫിഡല്‍, പിന്നെ ക്യൂബ'യും എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തിന് ഏറെ വേരോട്ടമുള്ള  കേരളത്തില്‍ വൈകാരികമായൊരു ബന്ധം ഉടലെടുത്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് അതിശയോക്തിയാകില്ല. ഇന്ന്, ക്യൂബ പഴയ വിപ്ലവാവേശത്തില്‍ നിന്ന് പതുക്കെ പിന്‍നടത്തം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2000 മുതലാണ് ക്യൂബയില്‍ ആദ്യമായി സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടി രാജ്യത്ത് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്രം നല്‍കിത്തുടങ്ങിയതെങ്കില്‍ 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ മേഖലയില്‍ പങ്കാളിത്തം നല്‍കാന്‍ ക്യൂബ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.