500 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള പ്ലാന്‍: എയര്‍ടെല്‍, ജിയോ, വി ഏതാണ് മികച്ചത്?

First Published Nov 26, 2020, 6:31 AM IST

500 രൂപയ്ക്കു താഴെയുള്ള പ്രീ പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ഏതു കമ്പനിയുടേതാണ് മികച്ചത്. 500 രൂപ മുടക്കുമ്പോള്‍ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും ഉള്ള 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പ്ലാനുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എയര്‍ടെല്‍, വി, ജിയോ എന്നിവയ്ക്ക് അത്തരം പ്ലാനുകളുടെ ഒരു വലിയ ശ്രേണി തന്നെയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ പദ്ധതികള്‍ എന്നു നോക്കാം.
 

<p><strong>എയര്‍ടെല്‍ 298 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: </strong>എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദവുമായ പായ്ക്കുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. എയര്‍ടെല്‍ അപ്ലിക്കേഷനില്‍ നിന്ന് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ പ്ലാനില്‍ 50 രൂപ കുറവും 2 ജിബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഡാറ്റ കൂപ്പണുകളും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാന്‍ പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് നല്‍കുന്നു. വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഷാ അക്കാദമി എന്നിവയുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ക്ക് പുറമേ എയര്‍ടെല്‍ എക്സ്സ്ട്രീം പ്രീമിയത്തിന്റെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഹലോ ട്യൂണുകളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഇടപാടുകളില്‍ 150 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനില്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.<br />
&nbsp;</p>

എയര്‍ടെല്‍ 298 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദവുമായ പായ്ക്കുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. എയര്‍ടെല്‍ അപ്ലിക്കേഷനില്‍ നിന്ന് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ പ്ലാനില്‍ 50 രൂപ കുറവും 2 ജിബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഡാറ്റ കൂപ്പണുകളും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാന്‍ പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് നല്‍കുന്നു. വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഷാ അക്കാദമി എന്നിവയുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ക്ക് പുറമേ എയര്‍ടെല്‍ എക്സ്സ്ട്രീം പ്രീമിയത്തിന്റെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഹലോ ട്യൂണുകളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഇടപാടുകളില്‍ 150 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനില്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
 

<p><strong>എയര്‍ടെല്‍ 349 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍:</strong> ഈ പ്ലാന്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈമിന് 28 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നു. ഡാറ്റ, കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ്, വാലിഡിറ്റി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ശേഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്ലാനിലെ അതേ രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരും, അതായത്, ഈ പ്ലാന്‍ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു.</p>

എയര്‍ടെല്‍ 349 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈമിന് 28 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നു. ഡാറ്റ, കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ്, വാലിഡിറ്റി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ശേഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്ലാനിലെ അതേ രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരും, അതായത്, ഈ പ്ലാന്‍ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു.

<p><strong>എയര്‍ടെല്‍ 449 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍:</strong> ഈ പ്ലാന്‍ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൂടാതെ 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമുണ്ട്.<br />
&nbsp;</p>

എയര്‍ടെല്‍ 449 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൂടാതെ 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമുണ്ട്.
 

<p><strong>ജിയോ 249 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: </strong>ജിയോയുടെ ഈ പ്ലാന്‍ പരിധിയില്ലാത്ത ഓണ്‍നെറ്റ് കോളിംഗ് ഉള്ള 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റയും 1000 എഫ്യുപി മിനിറ്റുള്ള ഓഫ്‌നെറ്റ് കോളിംഗും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.</p>

ജിയോ 249 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ജിയോയുടെ ഈ പ്ലാന്‍ പരിധിയില്ലാത്ത ഓണ്‍നെറ്റ് കോളിംഗ് ഉള്ള 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റയും 1000 എഫ്യുപി മിനിറ്റുള്ള ഓഫ്‌നെറ്റ് കോളിംഗും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.

<p><strong>ജിയോ രൂപ 444 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍:</strong> ജിയോയുടെ ഈ പ്ലാന്‍ പരിധിയില്ലാത്ത ഓണ്‍നെറ്റ് കോളിംഗ് ഉള്ള 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റയും 1000 എഫ്യുപി മിനിറ്റുള്ള ഓഫ്‌നെറ്റ് കോളിംഗും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

ജിയോ രൂപ 444 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ജിയോയുടെ ഈ പ്ലാന്‍ പരിധിയില്ലാത്ത ഓണ്‍നെറ്റ് കോളിംഗ് ഉള്ള 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റയും 1000 എഫ്യുപി മിനിറ്റുള്ള ഓഫ്‌നെറ്റ് കോളിംഗും നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.
 

<p><strong>വി 299 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: </strong>ഇത് ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ പ്ലാനാണ്. ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച്, 4 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ എല്ലാ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ശരിക്കും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ലോക്കല്‍, നാഷണല്‍ കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 ലോക്കല്‍, നാഷണല്‍ എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പാക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി 28 ദിവസമാണ്. വീക്കെന്‍ഡ് റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായാണ് പ്ലാന്‍ വരുന്നത്, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വെള്ളി വരെ അവശേഷിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. വിഐ മൂവികളിലേക്കും ടിവിയിലേക്കും പ്ലാന്‍ ആക്‌സസ് നല്‍കുന്നു.</p>

വി 299 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ഇത് ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ പ്ലാനാണ്. ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച്, 4 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ എല്ലാ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ശരിക്കും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ലോക്കല്‍, നാഷണല്‍ കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 ലോക്കല്‍, നാഷണല്‍ എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പാക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി 28 ദിവസമാണ്. വീക്കെന്‍ഡ് റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായാണ് പ്ലാന്‍ വരുന്നത്, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വെള്ളി വരെ അവശേഷിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. വിഐ മൂവികളിലേക്കും ടിവിയിലേക്കും പ്ലാന്‍ ആക്‌സസ് നല്‍കുന്നു.

<p><strong>വി 449 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: </strong>ഇതും ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ പ്ലാനാണ്. ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച്, 4 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ എല്ലാ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ശരിക്കും പരിധിയില്ലാത്ത പ്രാദേശിക, ദേശീയ കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 പ്രാദേശിക, ദേശീയ എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പാക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി 56 ദിവസമാണ്. വീക്കെന്‍ഡ് റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായാണ് പ്ലാന്‍ വരുന്നത്, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വെള്ളി വരെ അവശേഷിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. വിഐ മൂവികളിലേക്കും ടിവിയിലേക്കും പ്ലാന്‍ ആക്‌സസ് നല്‍കുന്നു.</p>

വി 449 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ഇതും ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ പ്ലാനാണ്. ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച്, 4 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ എല്ലാ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ശരിക്കും പരിധിയില്ലാത്ത പ്രാദേശിക, ദേശീയ കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 പ്രാദേശിക, ദേശീയ എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ഈ പാക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി 56 ദിവസമാണ്. വീക്കെന്‍ഡ് റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായാണ് പ്ലാന്‍ വരുന്നത്, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വെള്ളി വരെ അവശേഷിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. വിഐ മൂവികളിലേക്കും ടിവിയിലേക്കും പ്ലാന്‍ ആക്‌സസ് നല്‍കുന്നു.