'കൊവിഡ് കാലത്താണ് മെഹ്‌സൂസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയില്ല'

മെഹ്‌സൂസിലൂടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞ കഥയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രവീണിന് പറയാനുള്ളത്. ലഭിച്ച സമ്മാനത്തുക കൊണ്ട് പ്രവീണിന് ഒരു സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി https://bit.ly/3ecSEaf ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Video Top Stories