താങ്ങാനാകുന്ന വിലയില്‍ എയര്‍ പ്യൂരിഫയറുമായി എത്തുന്ന കാറുകള്‍


നമ്മുടെ രാജ്യം വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന 
എയര്‍ പ്യൂരിഫയറുകളുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ എതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.


 

Video Top Stories