പരിശീലനത്തിനിടെ വിമാനം തകർന്നു; പൈലറ്റിനെ കാണാനില്ല

<p>പരിശീലനത്തിനിടെ യുദ്ധവിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു. മിഗ് 29-കെ യുദ്ധവിമാനമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
Nov 27, 2020, 4:37 PM IST

പരിശീലനത്തിനിടെ യുദ്ധവിമാനം അറബിക്കടലിൽ തകർന്നുവീണു. മിഗ് 29-കെ യുദ്ധവിമാനമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 
 

Video Top Stories