ദില്ലി കലാപം; 930 പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്

<p>ദില്ലി കലാപത്തിലെ വിശാല ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്. ഉമർ ഖാലിദ്, ഫയസ് ഖാൻ, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവരെ പ്രധാന പ്രതികളാക്കിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിരവധി കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>
Nov 25, 2020, 8:00 PM IST

ദില്ലി കലാപത്തിലെ വിശാല ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്. ഉമർ ഖാലിദ്, ഫയസ് ഖാൻ, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവരെ പ്രധാന പ്രതികളാക്കിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിരവധി കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Video Top Stories