കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുമായി സ്ത്രീകളുടെ ദേഹത്ത് ചവിട്ടി നടന്ന് പൂജാരിമാർ

<p>കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ നടത്തുന്ന വിചിത്ര ആചാരത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു. കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ നിലത്ത് കിടത്തി അവരുടെ ശരീരത്തെ ചവിട്ടി പൂജാരികള്‍ നടക്കുന്നതാണ് ആചാരം.<br />
&nbsp;</p>
Nov 23, 2020, 6:58 PM IST

കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ നടത്തുന്ന വിചിത്ര ആചാരത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു. കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ നിലത്ത് കിടത്തി അവരുടെ ശരീരത്തെ ചവിട്ടി പൂജാരികള്‍ നടക്കുന്നതാണ് ആചാരം.
 

Video Top Stories