റോഗ് ഫോണ്‍ -2 ശരിക്കും ഗെയിം റിപ്പബ്ലിക്കോ?

അസ്യൂസ് പുറത്തിറക്കുന്ന റോഗ് ഫോണ്‍ 2 സമീപകാലത്താണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയത്. ഈ ഫോണിന്‍റെ അണ്‍ബോക്സിംഗ് റിവ്യൂവാണ് ഇത്തവണ ദ ഗാഡ്ജറ്റ്സില്‍.

Video Top Stories