സി.പി.എം നേതാക്കൾ സിബിഐയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്,ചുരുക്കത്തിൽ

സോളാർ കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടു. സിബിഐയെക്കുറിച്ച് സഖാക്കളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു.കാണാം ‘ഗം’

Video Top Stories