ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാവങ്ങള്‍ പലവിധം

ഒടുവില്‍ കാത്തിരുന്ന പലരേയും നിരാശരാക്കി കഴക്കൂട്ടം ശോഭ സുരേന്ദ്രന്  കിട്ടി. സീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള സംഘര്‍ഷഭരിതമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍. കാണാം ഗം

Video Top Stories